top of page

Byt AA 07.01 Zuckermandel, Bratislava 2018

Realizačný projekt interiéru pre byt v obytnom komplexe Zuckermandel. Návrh je prispôsobený trojčlennej rodine.

Apartment AA 07.01, Zuckermandel, Bratislava

Project of interior for an apartment in the residential complex Zuckermandel. The design is adapted to a family of three.

bottom of page