top of page

Brigita Domiková

2015 - 2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

študijný odbor: Architektúra a urbanizmus, bakalársky stupeň

2019 - 2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu

študijný odbor: Architektúra, inžiniersky stupeň

2019 - 2023 zornicka/architects s. r. o. , Bratislava - architekt, odborná prax


Bform-13.jpg

photo by Papp Photography 

bottom of page