top of page

Rekonštrukcia bytu, Rožňava 2024

Dispozičné riešenie dennej zóny bytu s otvorením a prepojením dvoch pôvodných miestností. 

Reconstruction of an apartment, 2024

New layout solution of the daily zone of the apartment with connection of the two original rooms.

bottom of page