top of page

Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu, Silica 2022

Pôvodný objekt rodinného domu bol preriešený podľa požiadaviek súčasných obyvateľov.

Reconstruction and extension of a house in the countryside

The original building was redesigned according to the requirements of the current residents.

bottom of page