top of page

Dom MNML, Rožňava 2023

Experimentálny dom pre dve osoby s minimálnou úžitkovou plochou - 39 m2.

Vytvorený z montovaných krížom lepených dosiek. Návrh vychádza zo súčasných problémov spoločnosti, keď vlastníctvo domu/ bytu je čoraz menej dosiahnuteľné, najmä pre mladých ľudí. Navrhovanie priestoru vždy berie do úvahy potreby používateľov, praktickosť a funkčnosť. Flexibilita, sebestačnosť, inkluzivita a ekologické povedomie sú nevyhnutnou súčasťou dnešnej architektúry. 

Dokážu byť "mikrobyty" jedným z možných riešení týchto naliehavých problémov bývania? Dokážeme sa uskromniť a zmeniť náš životný štýl? 

House MNML

Experimental house for two people with a minimum useful area - 39 m2.

Made of cross laminated timber panels. The proposal is based on the current problems of society, when owning a house/apartment is less attainable, especially for young people. Designing the space always takes into account the needs of the users and practicality. Flexibility, self-sufficiency, inclusivity and ecological consciousness are an essential part of today's architecture.

Can "micro-apartments" be one of the possible solutions to these urgent housing problems? Can we humble ourselves and change our lifestyle?

bottom of page