top of page

Set stolíkov, 2024 Rožňava

Objekt, ktorého materialita pôsobí v každom prostredí trochu inak. Tvarová simplicita pozinkovaného plechu dotvára svoje rôznorodé okolie. Vytvorené na splnenie širokej škály účelov každodenného života s maximálnou adaptabilitou. 
Možno ho použiť ako kancelársky stolík, nočný stolík, výstavný podstavec alebo úložný priestor v kúpeľni.

Stôl s jednoduchou formou je podčiarknutý hravou asymetriou. 
Fragment A a Fragment B je kombinácia umelých a prírodných foriem.
Lokálne navrhnuté, lokálne vyrobené. 


 

Fragment A 


 

Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava


Fragment B

 

Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava
Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava
Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava

Set of side tables

An object whose materiality acts a little differently in every environment.
The simplicity of the shape of the galvanized sheet completes its diverse surroundings.
Designed to meet a wide range of daily life purposes with maximum adaptability.
It can be used as an office table, bedside table, display stand or bathroom storage.

The table with a simple form is underlined by playful asymmetry.
Fragment A and Fragment B is an assemblage of industrial and natural forms.
Locally designed, locally made. 

Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava
Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava
Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava
Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava

designed: Brigita Domiková
photos: Papp Photography

Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava
Fragment A, Fragment B, B form, objects, Rožňava
bottom of page