top of page

Brána pre Gombasek, 2021
1. miesto v súťaži "Kapu a felvidéki nyárba"

Koncept vychádza z identity územia s prihliadnutím na jeho minulý a súčasný charakter. Štruktúra je otvorená a subtílna, ktorá nevytvára bariéru vo výhľade. Nesie prvky súčasnej funkcie územia (kemping, festival) aj prírody. Kovové vertikály s rozohranou výškou sú odkazom na Gombaseckú jaskyňu, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO.

Gombasek entry
1st place in competition - design of the entrance gate for the area of Gombasek

The concept is based on the identity of the area, taking into account its past and current character. The structure is an open, subtle form, which visually does not create an obstacle between the viewer and the hillside, on which it is located, It is also a reference to the area's current functions (camping, festival) and nature (the UNESCO-listed Gombasecka Cave). This is indicated by the irregularly placed and protruding metal parts.

bottom of page