top of page

Rezidencia ul. Jančova

Priestor je definovaný základnou ortogonálnou hmotou, ktorá vychádza z okolitých budov so štvorcovým pôdorysom. Tri bloky odrážajú tri rôzne typy priestorov – konzulárny úrad, reprezentačnú časť a dom veľvyslanca. Konštrukcia domu je riešená ako drevostavba z krížom lepených lamelových dosiek.

Residence ul. Jančova

Substance of the residence was created by a “module” with square floorplan, which occur in the neighborhood. The three blocks are reflecting three different type of space – the consular office, the representative part and the house of ambassador. The house is made as a cross laminated timber construction.

bottom of page