top of page
1│ Architektonická štúdia/ stavebný zámer

Architektonická štúdia premieta zámer klienta do hmotovo-priestorovej podoby. Overuje dispozičné možnosti podľa požiadaviek investora, pri ohľade na vzťah k okoliu umiestnenia stavby a charakteru územia. Rieši vnútorné aj vonkajšie zhmotnenie priestorov. 

Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

Slúži ako podklad pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie.

Výstup: situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie

Cena: 15 €/m² (cena podľa typu a veľkosti stavby)

2│ Interiérová štúdia

Zahŕňa dispozičné úpravy, koncepčný návrh priestorov, na základe funkčno- prevádzkových požiadaviek klienta. Rieši umiestnenie a vyhotovenie zariaďovacích predmetov, materialitu, prevedenie a farebnosť jednotlivých komponentov a povrchov. Slúži ako podklad pre vypracovanie realizačného projektu interiéru.

Výstup: pôdorys, rezopohľady, vizualizácie

Po dohode je možné upraviť rozsah výstupu štúdie.

Cena: 13 €/m² (cena podľa typu a veľkosti stavby)

3│Projekt pre stavebné povolenie

Projektová dokumentácia potrebná pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Časť architektúra + časti jednotlivých profesií (ZTI, UK,  CHL, VZT, PO, ELI)

Cena: 20 €/m² (cena podľa typu a veľkosti stavby)

4│Realizačný projekt jednoduchej stavby/ interiéru

Podrobná projektová dokumentácia s výkazom výmer, detailmi, podľa ktorej je možné zrealizovať stavbu.

Realizačný projekt interiéru obsahuje výkresy stavebných prác, kladačské plány dlažieb a obkladov, výkres podláh, výkres stropov, výkresy atypovových nábytkových prvkov, výkres elektroinštalácií (podklad pre inštaláciu a predprípravu svietidiel, zásuviek a vypínačov).

Cena: od 25 €/m² (cena podľa typu a veľkosti stavby)

5│Vizualizácie priestorov

Vizualizácie exteriéru, interiéru, objektov na základe podkladov.

Komerčné vizualizácie (predaj nehnuteľností a pod.)

Cena: od 100 € (cena podľa požiadaviek na výstup a veľkosti objektu)

6│Zameranie priestorov a vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu

Zabezpečenie vstupných podkladov je dôležité pred začiatkom navrhovania, či projekcie.

Cena: 2 €/m² (cena podľa typu a veľkosti stavby)

7│Konzultácia, odborné poradenstvo

Cena: 10 €/ hod

bottom of page